יום ג', ז’ בחשון תשע”ט
יצירת קשר.

לוח צילצולים – מקיף י"ב "המעיין" שעה 1 8:15-9:05 שעה 2 9:05-9:50 הפסקה אוכל 9:50-9:55 הפסקה גדולה 9:55-10:15 שעה 3 10:15-11:00 שעה4 11:00-11:45 הפסקה קטנה 11:45-12:00 שעה 5 12:00-12:45 שעה 6 12:45-13:30 הפסקה 13:30-13:40 שעה 7 13:40-14:20 הפסקה 14:20-14:25 שעה 8 14:25-15:05 שעה 9 15:05-15:45