יום ו', יז’ באדר א' תשע”ט
יצירת קשר.
פעילות של ניפוח זכוכית בחטיבת הביניים,תוך דגש על היבטים ביולוגיים כימיים ופיזיקאלים. תוך התייחסות לרלבנטיות יישום בחיי היום יום.ברפואה חלליות לוויינים ועוד!