יום ד', י’ בשבט תשע”ט
יצירת קשר.

מקיף י"ב המעיין , ראשון לציון , משתתפים באבל הכבד של קהילת פיטסבורג. אנו שולחים תנחומים למשפחות האבלות ומאחלים רפואה שלמה לפצועים.מחזקים אותם ומתפללים לשלומם.