יום ג', ז’ בחשון תשע”ט
יצירת קשר.
על פי חוזר מנכ"ל עד/ 7)ג(, א' באדר ב' התשע"ד, 3 במרס 2014- ניהול שגרת הבטיחות בבית הספר על מחנכי הכיתות לבצע הסברה בקרב התלמידים לקראת חופשת הקיץ על החומר המצורף:- שחייה בים מאגרי מים, בריכות דגים, בריכת השקיה ומקורות מים טיולים משפחתיים וקבוצתיים חפצים עזובים שניתן להילכד בתוכם אתרי בניה, חורבות, בתים נטושים, בורות וחפירות עפיפונים חומרי נפץ, תחמושת וכלי ירייה שימוש בכלי בית חשמליים שימוש בכיריים גז מניעת תעייה ואובדן קשר עם בני משפחה בים, בטיול ובחצר חומרים רעילים מדורות וסכנת שרפות משחקים בחוץ נסיעה ברכב/ טרמפים עיקרי החוזר מצורפים ומתבקש במהלך חודש יוני להסביר לתלמידים בהתאם

הסברה וחינוך לבטיחות מונעת לקראת חופשת הקיץ.pdf