יום ה', ה’ באלול תשע”ח
יצירת קשר.
נא מלאו השאלון הבא על התקשוב בבית הספר...

שאלון תקשוב תשע"ח הערכת התקשוב בבתי הספר - הנחיות למורים.docx