יום ד', י’ בשבט תשע”ט
יצירת קשר.
קבוצת מנהיגות צעירה קישטה את בית הספר בשבוע אינטרנט בטוח