יום ד', י’ בשבט תשע”ט
יצירת קשר.
במסגרת לימודי המגמה יצאו תלמידי שכבת י"ב לסיור לימודי במטרה לחוות וללמוד על אתגרי התעשייה העדכניים.

לימודי המגמה מקנים ידע תאורטי בד בבד עם ניסיון מקצועי ומעשי, תוך חשיפת התלמידים לגורמי מפתח בתעשייה ושיתוף פעולה עם רשת המלון הילטון שבחרה לאמץ את תלמידי המגמה. *YouTube:GMZo3r4dIJw*