יום ד', י’ בשבט תשע”ט
יצירת קשר.
תלמידי שכבת י' עמלים על מהדורת חדשות מתקופת בראשית כחלק מפרויקט 30% בתנ"ך...

תלמידי שכבת יוד החלו בשבוע שעבר בהגשת סרטונים ברוח תקופת התנ"ך, ימי בראשית ותקופת האבות. כל קבוצה צילמה סרטון ברוח המאה ה 21 בהתאם לעלילה המקראית. הסרטונים יוצגו בסוף הפרויקט בסרטון אחד וניתן יהיה לצפות בהם ביום השיא, ה 18 למרץ, שבו יוזמנו גם הורי התלמידים וייטלו חלק בגיבוש הפרויקט.

 
....