יום ד', י’ בשבט תשע”ט
יצירת קשר.

ביום שלישי 20.2.2018 ה' אדר תשע"ח בשעה 10:05 יחל תרגיל התגוננות ארצי מירי טילים בכול מוסדות החינוך בארץ ביום התרגיל על פי הנחיות משרד החינוך יבוצע גם תרגיל פינוי למקלט גם תרגול צל"ח בית ספרי וכן תרגיל למידה מרחוק מצורפת פקודת התרגיל וחומר עזר לתרגילים השונים- יש להיערך לתרגיל הארצי בתרגולים הפנימיים והמבוקר קב"ט על פיהם.בנוסף מצורפת אגרת להורים איגרת להורים תרגיל מוסדות חינוך ארצי.doc דף הנחיות להקמת צלח לתרגיל.pdf סימולצית צלח לתרגיל ארצי.doc תרגיל למידה מרחוק לתרגיל הארצי.pdf פקודת תרגיל מוסח ארצי.doc