יום ד', י’ בשבט תשע”ט
יצירת קשר.

אתר האולימפיאדהשלב ג אתר נתוני לוויניםקובץ תיעוד לווינים חומר למבחן וירטואלי - יום חמישי 18.1 בשעה 14:00 :המבחן וירטואלי - יישלח מצגת מערכת השמש מערכת השמש מסלולי לווינים1 מסלולי לווינים 2 מסלולי לווינים3 חוקי קפלר לווין ונוס