יום ד', י’ בשבט תשע”ט
יצירת קשר.

להלן איגרת להורים לקראת ל"ג בעומר תשע"ז איגרת להורים לקראת לג בעומר.docx בנוסף, מצורף קובץ הנחיות לכללי התנהגות ובטיחות אש בקיום המדורות image.pdf