יום ד', י’ בשבט תשע”ט
יצירת קשר.
במקיף יב המעיין מציינים ראש חודש אדר, משנכנס אדר מרבין בשמחה